Бушкрафтинг је скуп вештина и техника преживљавања у природи које се фокусирају на коришћење природних ресурса и прилагођавање окружењу како би се успешно снашли на отвореном. 

БУШКРАФТИНГ


Отварамо школу која ће радити по принципу викенд семинара.  Обрађиваће се различите теме као што су различити начини паљења ватре, прављење склоништа, употреба и одржавање алата, прављење оруђа и примитивног оружја на терену и још много тога за привремени и трајни боравак у природи. Сви часови ће се одржавати на Тари где ће нам @sumskajurta бити база.